Минимальная зарплата с 01.01.2018

Минимальная зарплата с 01.01.2018 составляет 3723,00 гривны.

Бухгалтерские услуги

Бухгалтерские услуги

Бухгалтерские услуги Юридические услуги Кадровые услуги Аутсорсинг

Бухгалтерские услуги Юридические услуги Кадровые услуги Аутсорсинг

Бухгалтерские услуги

Бухгалтерские услуги — комплекс услуг для юридических и физических лиц, направленных на оптимизацию налогообложения в который входит:

— Аутсорсинг — удаленный (внештатный) частный бухгалтер
— Ведение бухгалтерского учета
— Сопровождение бухгалтерского учета
— Нулевая отчетность
— Постановка учета
— Восстановление учета
— Расчет заработной платы
— Оформление и сдача отчетов любой сложности за любой период
— Формирование учетной политики
— Контроль и помощь в организации составления первичной документации
— Оформление первичной документации по ВЭД
— Сопровождение сделок по ВЭД
— Информационно-консультационная поддержка

Норми тривалості робочого часу на 2017 рік

Індекс споживчих цін у серпні 2016 р.

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у серпні 2016 р. становив 99,7%.

Проект змін до Податкового кодексу

cropped-buh_usl.jpg

Проект змін до Податкового кодексу

Проект змін до Податкового кодексу

Розглянемо основні пропозиції станом на 9 серпня 2016 р

 • Законодавчо закріплено поняття електронного кабінету платника податків.
 • Платники податків зобов’язані зберігати документи не менш як 1095 днів, а при здійсненні контрольованих операцій – не менш як 2555 днів з дня подання податкової звітності.
 • Консультації, крім узагальнюючих, ДФС надає усно, Мінфін – у письмовій або електронній формі.
 • Бази даних переносяться з ДФС у Мінфін.
 • Термін проведення камеральної перевірки обмежено 30 календарними днями після граничного строку подання податкової декларації.
 • План-графік перевірок оприлюднюється на сайті Мінфіну.
 • Про проведення позапланової перевірки попереджатимуть не за 10, а за 15 робочих днів.
 • З 1 до 2 робочих днів збільшено строк надання документів контролюючим органам великими платниками.
 • З 5 до 7 робочих днів збільшено термін розгляду органами ДФС податкових апеляцій.
 • Запроваджено новий розмір штрафу: 50% від суми ПДВ, зазначеної в податкових накладних/розрахунках коригування, – у разі порушення терміну їх реєстрації в ЄРПН від 180 до 365 календарних днів.
 • Сам термін реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН збільшується зі 180 до 365 днів.
 • Податок на прибуток залишається в нинішньому вигляді зі ставкою 18%.
 • Для розрахунку амортизації вартість ОЗ та нематеріальних активів береться без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки).
 • Запроваджується нова ставка ПДФО для осіб, які займаються індивідуальною діяльністю без реєстрації підприємцем, – 10% мінімальної зарплати.
 • Відповідно з’являється нова категорія платників – фізособи, які займаються індивідуальною діяльністю без реєстрації підприємцем з річним обсягом доходу до 250 розмірів МЗП, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. (Якщо з 1 січня 2017 р. «мінімалка» становитиме 1600 грн., то це 400 тис. грн.). Аналог спрощенців, що перебувають на першій групі.
 • Збільшується граничний розмір добових за кожен день закордонного відрядження – з 0,75 МЗП до 40 євро.
 • Додано низку позицій щодо невключення до складу витрат підприємця: витрат, не пов’язаних з діяльністю самозайнятої особи; витрат на придбання, самостійне виготовлення основних засобів; сум ПДВ тощо.
 • Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ знов буде один замість наявних двох.
 • Ставки акцизного податку для алкогольної та тютюнової продукції залишаються без змін.
 • Зі складу об’єктів оподаткування податком на майно планується виключити господарські (присадибні) будівлі, або так звані гаражі-склади-сараї.
 • Перелік авто, які підпадають під оподаткування транспортним податком, розміщується до 1 лютого податкового (звітного) року на сайті Мінфіну.
 • Платниками земельного податку визначено не «землекористувачів», а «постійних землекористувачів».
 • Мобілізовані працівники, так само, як і ті, що перебувають у декретних відпустках, не враховуються при розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку.

Індекс інфляції у липні 2016 р.

Індекс інфляції у липні 2016 р.

Індекс інфляції у липні 2016 р. становить — 99,9%.

Максимальний розмір добових

Максимальний розмір добових

Граничні норми добових витрат

Дo оподатковуваного доходу не включаються витрати на відрядження, нe підтверджені документально, нa харчування тa фінансування інших власних пoтреб фізичної oсоби (добові витрати), пoнесені y зв’язкy з тaким вiдрядженням у межах тeриторії України, але нe більш як:
— 0,2 рoзміру мінімальної заробітної плати, вcтановленої зaконом на 1 січня пoдаткового (звітного) року, в розрахунку зa кoжeн кaлендарний день тaкого відpядження

— для вiдряджень за кордон — нe вищe 0,75 рoзміру мінімальної заробітної плати, вcтановленої законом нa 1 січня податкового (звiтного) pоку, в рoзрахунку зa кoжeн календарний день тaкого відрядження.

Мінімальна заробітна плата встановлена на 1 травня 2016 року становить 1450,00 грн.
Отже, максимальний розмір добових, які не включаються до оподатковуваного доходу фізособи без документального підтвердження, у 2016 році становить:

Країна відрядження Максимальний розмір добових витрат із розрахунку на кожен день відрядження
Україна Не більше 290,00 грн
Закордон Не більше 1087,50 грн

Ці норми встановлено для працівників підприємств усіх форм власності, крім державних службовців та осіб, які направляються у відрядження підприємствами, що повністю або частково утримуються за рахунок бюджетних коштів, для яких постановою КМУ від 02.02.2011 р. N 98 встановлено окремі норми.

Трансферное ценообразование

Трансферное ценообразование

Что такое трансфертное ценообразование Изменения, которые были внесены в НКУ (в ст.39) Законом №72-VIII от 28 декабря 2014 года, предполагают прохождение проверки большинства хозяйственных операций, осуществляемых налогоплательщиками, на их принадлежность к категории контролируемых и соответствию принципу «вытянутой руки». Данная норма действует, начиная с января 2015 года, и затрагивает, в первую очередь, плательщиков НДС и налога на прибыль.

Выходя из вышеизложенного, условия необходимости использования механизма трансфертного ценообразования следующие:

1.    Плательщик в процессе своей деятельности должен проводить контролируемые операции.

2.    Эти операции не должны отвечать условиям «вытянутой руки».

Что такое контролируемая операция   Хозяйственная операция признается контролируемой, если:

1.    Выполняются (одновременно) следующие условия: Доход налогоплательщика (его общий объем), а также связанных с ним лиц для исчисления налога на прибыль превышает 20 000 000,00 грн. за календарный (отчетный) год. Общий объем таких операций с одним контрагентом более чем 1 000 000,00 грн., либо более 3-х процентов от общей суммы дохода.

2.    Операция относится к следующим категориям: Операции, которые производятся со связанными лицами-нерезидентами, и которые в состоянии влиять на облагаемую прибыль. Продажа товаров по договорам консигнации (комиссии), где в качестве комиссионера выступает нерезидент. Если одна сторона договора – нерезидент, налоговая регистрация которого произведена в одном из государств, перечень которых утвержден КМУ. Если для осуществления хозяйственных операций между связанными между собой лицами в качестве посредников привлекаются третьи лица. Операции, которые не являются контролируемыми:    Если стоимость товаров (услуг), а также торговые наценки, подлежат государственному регулированию. Необходимое условие операции – проведение оценки объекта продажи. Стоимость товара сложилась при проведении публичных торгов (аукциона), обязательность которых определена действующим законодательством. Отчуждение (продажа) имущества, предоставленного для обеспечения займа (кредита).   Опредление стоимости товара В НКУ (ст.39, п.39.3) определена методология, согласно которой устанавливается соответствие контролируемой операции принципу «вытянутой руки».

В отличие от таможенной стоимости товара, налогоплательщик может самостоятельно выбрать подходящий ему способ оценки. К последним относятся методы:

1.    «Сравнительной неконтролируемой цены». Суть его заключается в сравнении стоимости товара в контролируемой операции со стоимостью таких товаров в сопоставимых операциях, которые не относятся к категории неконтролируемых.

2.    «Цены перепродажи». Состоит в сравнении наценки, полученной продавцом, при продаже товаров в операциях, относящимся к контролированным, и при осуществлении неконтролируемых операций.

3.    «Затраты плюс» Сравнивается надбавка на расходы, которые были понесены в контролируемых операциях с надбавкой в сопоставимых неконтролируемых операциях.

4.    «Чистой прибыли». Сравнивается чистая прибыль, полученная плательщиком при контролируемой операции с чистой прибылью, полученной в сопоставимой неконтролируемой операции.

5.    «Распределения прибыли» Заключается в определении части прибыли, которую получили связанные лица, принимавшие участие в сделке с общей прибылью (убытком), которую бы предприятие получило при неконтролируемой сделке. Отчетность по контролируемым операциям Налогоплательщик обязан представить данные о проведенных контролируемых операциях вместе с декларацией о прибыли (в качестве одного из приложений к последней) за отчетный период. Таким периодом является календарный год. Сроки представления отчета — до 1-го мая следующего за отчетным года. Центральный орган ГФС устанавливает форму такого отчета. Если предприятие при осуществлении контролированных операций определяло их соответствие принципу «вытянутой руки» методами «чистой прибыли», «затраты плюс», «цены перепродажи» и «распределения прибыли», оно до 1 мая года, следующего за отчетным, представляет информацию в письменном виде в произвольной форме. Такая отчетность должна содержать в себе данные обо всех связанных лицах, которые афелированы в сделке, вплоть до первого несвязанного с ними лица. В случае непредставления такой информации плательщиком, налоговый орган может самостоятельно определить уровень цены для проведенных контролируемых операций. Налоговая проверка контролируемых операций Контролируемые операции подлежат проверкам в соответствии требованиям, содержащимся в НКУ (раздел II, гл.8), с учетом особенностей, указанных в ст.39.

Проверка может проводиться на следующих основаниях:

1.    Предприятие предоставило информацию о том, что им проводились контролируемые операции.

2.    Было направлено сообщение другим территориальным органом ГФС.

3.    Факт осуществления контролированных операций был выявлен при проведении аналитической работы и мониторинга, а информацию о них предприятие не предоставило.

4.    Информация о контролируемых операциях не была представлена, либо представлена с нарушениями.

5.    Была получена документально подтвержденная информация о проведении контролируемых операций, которые осуществлялись вопреки требованиям «вытянутой руки». Тот факт, что была проведена проверка за налоговый период контролируемых операций, не исключает возможность проведения проверки на основании ст.75 НКУ. Сведения и материалы, которые налоговый орган получил в результате проведения проверки, могут быть использованы при аналогичных проверках сторон операции. ГФС не имеет права осуществления более чем одной проверки одного плательщика на протяжении года.

Оптимізація структури в Пенсійному фонді м. Києва

Оптимізація структури в Пенсійному фонді

Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві інформує Вас, що з 2016 року в Пенсійному фонді розпочато впровадження нової сучасної єдиної, централізованої системи призначення та виплати пенсій, яка дозволить в лічені хвилини обслуговувати людей, що є першим кроком у напрямі оптимізації як самої структури головного управління, так і штатної чисельності працюючих.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 року №1055 “Про деякі питання функціонування територіальних органів Пенсійного фонду України”, передбачено проведення реорганізації управлінь Пенсійного фонду України в районах м. Києва шляхом їх об’єднання.

Дана реорганізація є суто організаційною і її мета – покращити якість роботи управління в пенсійній системі.

На базі 10 районних управлінь створюється три територіальні управління Пенсійного Фонду України в м. Києві, які будуть виконувати завдання та функції, покладені на органи Пенсійного фонду, на територіях декількох адміністративно-територіальних одиниць м. Києва:

1) Лівобережне об’єднане управління обслуговуватиме Дарницький, Деснянський та Дніпровський райони м. Києва;

2) Правобережне об’єднане управління обслуговуватиме Голосіївський, Святошинський та Солом’янський райони м. Києва;

3) Центральне об’єднане управління обслуговуватиме Оболонський, Печерський, Подільський та Шевченківський райони м. Києва.

До складу кожного з територіальних управлінь будуть входити всі відділи по напрямках роботи Пенсійного фонду.

Мова не йде про ліквідацію органів Пенсійного фонду в районах м. Києва. Фахівці з питань пенсійного забезпечення працюватимуть і надалі в тих самих приміщеннях, залах обслуговування, кабінетах, як і до об’єднання.

На території міста Києва функціонують десять громадських приймалень  — фронт-офіси, які здійснюють прийом документів для призначення (перерахунку) пенсій та надають інші послуги з обслуговування громадян. В подальшому розглядається можливість здійснення розширення мережі громадських приймалень, в тому числі адміністративних центрів обслуговування громадян, де відвідувач зможе вирішити будь-яке питання: чи то призначення пенсії, чи то перерахунок, чи отримання консультації спеціаліста незалежно від місця реєстрації особи.

Реорганізація органів Пенсійного фонду України в м. Києві спрямована на покращення якості обслуговування кожного громадянина. Ці перетворення, в першу чергу, покликані суттєво вдосконалити та осучаснити сервіси пенсійної системи за ефективного та раціонального використання людських, матеріальних та фінансових ресурсів.

Бухгалтерское обслуживание, Юридические услуги, Кадровые услуги

Бухгалтерское обслуживание, Юридические услуги, Кадровые услуги

Бухгалтерские услуги — комплекс услуг для юридических и физических лиц, направленных на оптимизацию налогообложения в который входит:

— Аутсорсинг — удаленный (внештатный) частный бухгалтер
— Ведение бухгалтерского учета
— Сопровождение бухгалтерского учета
— Нулевая отчетность
— Постановка учета
— Восстановление учета
— Расчет заработной платы
— Оформление и сдача отчетов любой сложности за любой период
— Формирование учетной политики
— Контроль и помощь в организации составления первичной документации
— Оформление первичной документации по ВЭД
— Сопровождение сделок по ВЭД
— Информационно-консультационная поддержка

Виды ведения бухгалтерского учета

1. Частичное — включает комплекс услуг по ведению бухгалтерии предприятия, при котором мы выполняем функции главного бухгалтера, а вы ведения первичной документации. При этом бухгалтерская база находится у заказчика.
2. Полное – включает комплекс услуг по ведению бухгалтерии предприятия, при котором бухгалтерская база находится у исполнителя.

Профессиональное ведение бухгалтерского учёта застрахует Вас от бухгалтерских ошибок и неуместной траты драгоценного времени на разбирательство с контролирующими органами и уплаты штрафных санкций.

Какие преимущества работы с нами???

Экономия денежных средств (Вам не придётся обустраивать рабочее место для бухгалтера, тратится на программное обеспечение и всякую литературу журналы для бухгалтера и т.д.)

Экономия времени (Вам не нужно тратить время на поиск квалифицированного специалиста)

Постоянная связь (Выходные и праздничные дни мы остаемся на связи)

Низкие адекватные цены

Оперативность работы